số TT Hình ảnh Tên Mã sản phẩm Số lượng Đơn giá Tổng tiền
1 BỘ CÂY MÁY TÍNH CPU CORE I5 VGA RỜI GTX650 NLG001269 8.100.000 VNĐ 8.100.000 VNĐ xóa