CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH BÌNH

TUYỂN 02 KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH

01 KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH SỬA PHẦN CỨNG ( MAINBOARD , LCD )

+ ƯU TIÊN ỨNG VIÊN SỬA ĐƯỢC CẢ MAINBOARD VÀ LCD

+ CHẤP NHẬN NHỮNG ỨNG VIÊN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC 1 TRONG 2 LINH VỰC LÀ SỬA MAIN HOẶC LCD

01 KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

YÊU CẦU : ÍT NHẤT 1 NĂM KINH NGHIỆM

LIÊN HỆ : 0982.796.769 GẶP ANH BÌNH